Cursussen

Basis Continentie Opleiding

Deze workshop schetst de functies van de componenten die deel uitmaken van de urinewegen, het identificeert de verschillende soorten en oorzaken van urine-incontinentie, geeft een overzicht van het beoordelingsproces en onderzoekt de behandelingsstrategieën voor incontinentie en continentie management programma's.

  • Anatomie en Fysiologie van het urinair stelsel
  • Definitie Types en Aanpak
  • Incontinentie - Evaluatie
  • Incontinentiebeheer